Военните ремонтират оградата по границата, още 5 млн. отиват за охрана

0

Военнослужещи от Българската армия ще извършат възстановително-ремонтни дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип на българо-турската граница и прилежащия към него път, съобщиха от Министерството на отбраната.

Формирование от 20 военнослужещи с 10 единици техника от 55-ти инженерен полк – Белене от състава на Сухопътните войски започва работа по изпълнение на съвместния план на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната за дейностите по извършване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности по държавната граница и прилежащия път.

В срок до 31 декември 2023 г. ежедневно ще бъдат извършвани строително-монтажни дейности по съоръжението от възпрепятстващ тип и възстановяване на прилежащия път.

Необходимите строителни и монтажни материали, стопански инвентар и оборудване се осигуряват от Главна дирекция „Гранична полиция“, в рамките на неусвоените финансови средства, одобрени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.

На 11 октомври Министерският съвет прие решение, с което възлага на министъра на вътрешните работи и на министъра на отбраната осигуряването, ръководството и контрола по извършване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската държавна граница и прилежащия път до 31 декември 2023 г. 

Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МВР за тази година. С него се одобряват допълнителни разходи, в размер до 5 000 000 лв. за финансово обезпечаване на управлението на инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.