Увеличиха със 100 000 лева кръвнината, която трябва да плати Йоан Матев

0

Увеличиха със 100 000 кръвнината, която трябва да плати Йоан Матев за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина.

С Решение № 214/08.06.2023 г. по наказателно дело № 328/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изменя присъдата по в.н.о.х.д. № 351/2022 г. на Софийския апелативен съд (САС), като увеличава размерите на уважените граждански искове, предявени от гражданските ищци Албена Г.-И. и Валентин И. срещу Йоан Матев, от по 150 000 лв. на по 200 000 лв. за всеки един от тях. Оставя в сила присъдата в останалата ѝ част. Решението не подлежи на обжалване и протест.

Съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗСВ и чл. 416, ал. 7 от НПК решението на ВКС ще бъде публикувано след получаването в съда на уведомление от прокурор за предприети действия по привеждане в изпълнение на наложеното наказание.

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия и на частните обвинители и граждански ищци. С присъда на Софийския градски съд Йоан Матев е признат за невиновен и оправдан по обвинението в това, че на 02.06.2015 г. в гр. София, парк „Борисовата градина“, като непълнолетен, но можещ да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, умишлено умъртвил Георги Игнатов по особено мъчителен начин. С присъдата на САС е отменена първоинстанционната, като Матев е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 115 от НК за това, че умишлено умъртвил Георги Игнатов и е оправдан по първоначално повдигнатото обвинение за това да е извършил престъплението по особено мъчителен начин. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 години и 6 месеца. Уважени са предявените от Албена Г.-И. и Валентин И. граждански искове от по 150 000 лева.

Тричленният състав на ВКС приема жалбата на подсъдимия за неоснователна, а жалбата на частните обвинители за частично неоснователна.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.