УДАР: Схема за 1 млн. лева с обезщетения за безработни разкриха в Смолян

0

Схема за източване на близо един милион лева от НОИ под формата на обезщетения за безработица предотвратиха в Смолян. От териториалното поделение на осигурителния институт доказали фиктивно осигуряване на 57 души в Испания. На 40 от тях неправомерно са изплатени обезщетения за безработица в размер на 264 157 лв. Сумата се явява нанесена щета на ДОО и е изплатена само за част от периода. Още:

Полученият доклад от Провинциалната инспекцията по труда и социалната сигурност на Бургос има окончателен характер и касае 66 души, чийто период на осигурена заетост е анулиран.

При тях били депозирани заявления за отпускане на обезщетение за безработица от 57 лица. За 40 от тях през 2022 г. са постановени разпореждания за възстановяване на неоснователно получени суми съгл. чл. 114, ал. 3 от КСО. Сумата по издадените разпореждания е в размер на 377 684 лв. (главница 264 157 лв. и лихва в размер на 113 527 лв.), сочи данните от НОИ – Смолян, отразени в последния бюлетин на институцията.

В резултат на предприетите от тях адекватни действия са предотвратени неправомерни плащания в размер на 518 504 лв., представляващи неизплатената сума за обезщетенията в размер на 356 204 лв. за въпросните четиридесет лица и приблизително 162 300 лв. за другите 17 лица, за които са постановени откази.

Цялостната предотвратена щета на бюджета на държавното обществено осигуряване от ТП на НОИ – Смолян, и за още 9 лица с депозирани заявления в други териториални поделения след извършената документна измама в особено големи размери се доближава до един милион лева.

Към настоящия момент 31 човека изцяло са погасили задължението си, а 9 – частично. Възстановената сума в бюджета на ДОО е в размер на 344 328.37 лв., представляваща главница, лихва към датата на постановяване на разпорежданията и допълнително начислена лихва до погасяване на задължението. Остатъкът за погасяване на задълженията е в размер на 47 811,77 лв., за което са предприети съответните действия за събиране, уточняват от поделението на НОИ в Смолян.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.