Смоци и костенурки чертаят АМ „Струма”

0

Костенурки и смоци може да се окажат от решаващо значение откъде да минава трасето на магистрала “Струма” в посока от София към Кулата. От Агенция “Пътна инфраструктура” пуснаха обществена поръчка за мониторинг върху популациите на два вида сухоземни костенурки и два вида змии в участъка на сегашния първокласен международен път Е-79, преминаващ през Кресненския пролом.

За трасето на магистралата от Кулата към София вече е избран така нареченият Източен вариант извън Кресненското дефиле. Но тепърва трябва да бъде определено трасе за пътя в посока от столицата ни към гръцката граница. И докато тече процедурата по избор на трасе, от АПИ искат да проверят какво е влиянието на трафика през Кресненското дефиле върху смъртността на костенурките и смоците.

Обществената поръчка включва мониторинг на четири вида влечуги – Шипобедрена костенурка, Шипоопашата костенурка, Ивичест смок и Леопардов смок, които живеят в защитена зона за местообитания “Кресна-Илинденци”. Трябва да бъде установена тяхната смъртност в следствие на автомобилния трафик, както и точно кои райони обитават от двете страни на пътя Е79.

Мониторингът на влечугите трябва да продължи четири години, но до не по-късно от края на месец август 2028 г. Отчитането на сгазените от автомобили костенурки и смоци ще се провежда по цялата дължина на трасето, без да има произволно избрани участъци, върху които да е съсредоточено вниманието на експертите. Отчитането може да се извърши чрез обхождане във всяка една от посоките на движение на цялото трасе на път Е-79 в Кресненския пролом.

Ще трябва да бъде направен и мониторинг на състоянието на съоръженията за смекчаване на въздействието на околната среда (мрежи, водостоци и др.) – при всяко посещение на пътя консултантът трябва да инспектира и документира състоянието на съоръженията. Ако бъдат установени проблеми, трябва да бъде уведомена АПИ. Изследването трябва да се проведе в рамките на три периода (условно наречени: пролетен, летен и есенен): пролетен сезон (15 март – 15 май), летен сезон (15 май – 15 юли) и есенен сезон (1 септември – 31 октомври).

Всяка седмица трябва да има поне по едно посещение на терена, да се отчитат и маркират всички установени животински индивиди западно и източно от съществуващия път Е-79 в района на Кресненския пролом, включително да се отчитат и жертвите на автомобилния трафик. За целия 4-годишен период може да бъдат пропуснати само 4 седмици, през които да не е осъществен мониторинг на влечугите.

Изпълнителят на обществената поръчка ще трябва да потърси зависимост между интензивността на трафика и смъртността на влечугите. За всяка жертва на автомобилен трафик задължително трябва да се регистрира вида на животното, пола и възрастта му (ако може да бъде установена), GPS координати, отстоянието от банкета, посоката на придвижване на животното (ако може да бъде установена). Тези данни трябва да бъдат представени в табличен вид и като обща база данни, карти, схеми и чертежи.

Въз основа на данните трябва да бъдат направени изводи за числеността на популациите на четирите вида влечуги, западно и източно от съществуващия път Е-79 в района на Кресненския пролом. За всеки вид да се направи оценка за смъртност на загиналите на пътното платно влечуги в следствие на сблъсък с превозните средства, какъв е делът на загиналите животни спрямо общата численост на отделните видове.

Да се анализира смъртността по видове животни в различните месеци и сезони. Да се направи анализ на развитието на популациите във времето. Както и да се сравняват и анализират данните от смъртността с данните за трафика на превозните средства в изследвания участък от АМ “Струма”.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 400 хил. лв. без ДДС.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.