Разследване: Кметът на Петрич от ГЕРБ Димитър Бръчков уреждал апетитни имоти на съпартийци чрез фалшиви търгове

0

Кметът на Петрич от ГЕРБ Димитър Бръчков отваря все повече работа на европрокурорите на Лаура Кьовеши – папката с престъпленията набъбва с нов скандал – раздаване на имоти за жълти стотинки на богоизбрани съпартийци чрез фалшиви търгове.

Източник на Narod.bg разкри схема, достойна за пандиза. Фрапиращото е, че по темата вече са осветлявани факти от националната телевизия bTV:

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/signali-za-samnitelni-targove-v-obshtina-petrich.html

и от регионалната БАЦ:

Въпреки това повярвалият в своята недосегаемост петрички кмет не спира схемата, вероятно надявайки се на чадър покрай демонстрираната близост с тартора на шайката Бойко Борисов.

ФАКТИТЕ

На 30.11.2021 г. до прокуратурата е подаден нов сигнал от жител с инициали У.И. за „златен имот“, подарен на безценица!

Кметицата Гергана Тодорова очевидно смята, че гушкането с Бойко ще я спаси от разследване на далаверите в Марикостиново

Имотът е частна общинска собственост и се намира в с. Марикостиново, общ. Петрич. Теренът представлява незастроен УПИ XXIII, кв. 40 по плана с площ 470 кв. метра в центъра на селото и се продава на „късметлия“ – забележете, снахата на кметицата от ГЕРБ на с. Марикостиново Гергана Тодорова – намазалата филийката е Валентина Тодорова, сестра на съпруга на хитрата кметица.

Три години по-рано – през 2018 г., е обявен публичен търг за въпросния имот.

Сигналоподателят закупува тръжна документация и съгласно условията участва в търга – заявление с Вх.№94-00-919/19.02.2018 г., а самият търг се състоял се на 23.02.2018 г., на който остава втори по предложена цена от 17 000 лева.

Сигналоподателят остава изумен, след като разбира, че спечелилият търга – зълвата на кметицата от ГЕРБ, отказала да заплати предложената от самата нея сума, а той не е бил нито уведомен, нито поканен в качеството си на втори да заплати цената на имота и да сключи договор за покупко-продажба с Община Петрич.

Не е бил уведомен и за каквито и да е решения от страна на община Петрич за последващи действия или за нова/повторна тръжна процедура, а съгласно условията на търга и според Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Петрич (в Глава 6 раздел V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР)

Чл.95. Договорът се сключва от Кмета на Общината с участника, спечелил публичния търг, съответно публично оповестения конкурс в срок 14 дни от датата на влизане в сила на заповедта.

Чл.96. (1) Договорът по предмета на публичния търг се сключва след представяне на документи за извършените плащания в срока, указан в заповедта по чл. 86.

(2) Договорът по предмета на публично оповестения конкурс се сключва след представяне на документи за извършените плащания в срока, указан в заповедта по чл. 93.

(3) При неплащане на цената в определения срок и неизпълнение на условията в заповедите по чл. 86 и 93, спечелилият участник губи правото за сключване на договор по предмета на търга или конкурса, както и внесения депозит.

(4) В случаите по предходната алинея, Кметът на Общината може:

1. да сключи договор с класираният на второ място участник в търга;

2. да направи предложение до Общински съвет за провеждане на нов търг/конкурс.

Според гореизложеното кметът на Община Петрич Димитър Бръчков безспорно нарушава Чл.96. ал.(4) т.1 и т.2  тъй като:

– Не е бил поканен вторият участник с предложена цена 17 000 лева да внесе сумата и да сключа договор съгласно ал.(4) т.1

– Кметът на община Петрич не е направил ново предложение до Общински съвет, а съгласно същата своя заповед е провел повторен търг, въз основа на старото Решение №769 от протокол №28/15.12.2017г., които съгласно наредбата на ОбС се считат за изчерпани.

Проведен е повторен „таен фиктивен“ търг и единственият участник Валентина Иванова Тодорова – снахата на кметицата на село Марикостиново, го печели безапелационно на началната цена от 3000 лева  – в пъти по-ниска от постигната в редовния първи търг цена от 17 000 лева! Явно това е била целта – чрез престъпления да се стигне до тайно разпределяне на имота на „правилния човек“ за жълти стотинки – само 3 хиляди лева.

Тъй като съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Петрич в Глава 6, раздел

Чл. 74. (1) Обявлението за откриване на процедурата се поставя на видно място на информационното табло, намиращо се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Петрич и се публикува на интернет страницата на община Петрич, не по-малко от 14 дни преди датата на провеждане на публичния търг или публично оповестения конкурс.

Търговете и конкурсите не подлежат на обявление във вестници, в местни медии или в каквито и да е други източници за масова информация, чрез манипулиране на интернет страницата на община Петрич, както и информационното табло вътре в сградата на общинска администрация се гарантира „правилният купувач“ и „промоционалната цена“.

Доказателство в случая е и фактът, че само роднината на кмета на Марикостиново разбира за търга и взема участие. Също така към момента продаденият УПИ XXIII е застроен – функционират търговски обекти, кмета на селото Гергана Тодорова е постоянно там, а сред жителите на селото е публична тайната, че са нейна собственост!

Съгласно наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Петрич кмета на селото, в чието землище се продава/отдава под наем поземлен имот е по право член на тръжната комисия:

Чл. 72. (1) Решение за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се взема от Общински съвет, след внесено предложение от Кмета на Общината, което съдържа следното:

(4) Когато предмет на публичния търг /публично оповестения конкурс/ е отдаване под наем или разпореждане с имот на територията /в землището/ на друго населено място в Общината, в състава на комисията се включва кмета на кметство /кметския наместник/.

Любопитен момент е, че кметицата на Марикостиново е присъствала лично на първия редовен търг!

Не е нужно да си юрист, за да проумееш, че това е пряк конфликт на интереси, а сделката е явна щета за общинският бюджет.

Сговорната дружина-съпартийци кметовете на Бойко Борисов – Бръчков на община Петрич и Тодорова на Марикостиново повече приличат на организирана престъпна група, отколкото на управленци, смята и източникът на Narod.bg.

Простата сметка сочи, че с тези си действия кметът на Община Петрич отново ощетява бюджета с „някакви“ си 14 000 лева! И неведнъж, а системно – видно от репортажите по bTV опорочава търгове в услуга на съпартийци!

В полза на съмнението за организирана престъпна група навежда и фактът, че досега прокуратурата води неугледно разследване и все още не е разпоредила проверка на сървъра и интернет страницата на общината, не е назначила IT-експертиза и съответно не е установила кои са виновните за поредната ГЕРБ-схема.

Дали причината не е, че главните роли в престъплението са разпределени измежду хора на шайката, пита риторично информаторът на Narod.bg.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.