ПП калинка жужи страшно в АПИ, ето я Йоана Пеловска

0

Във финансовата дупка Агенция „Пътна инфраструктура“ длъжността „главен секретар“ се заема от Йоана Пеловска. Въпреки че е установено по надлежен ред, че представените от нея документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемането на длъжността, т.е., тя е чиста проба ПП калинка.

През ноември миналата година бе публикувано разследване с официални документи за назначението на Йоана Пеловска на високата длъжност „главен секретар“ в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Тези факти са удостоверени от конкурсна комисия и публикуван списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен секретар” в Агенция „Пътна инфраструктура” обявен със Заповед № РД-11-1330/12.10.2023 г..

Ето го въпросния списък:

https://api.bg/bg/karieri/spisuk-na-dopusnatite-i-nedopusnatite-kandidati-za-dluzhnostta-glaven-sekretar-v-agentsiya-putna-infrastruktura.html

Видно от списъка Йоана Пеловска не е допусната до участие в конкурс. Същата „На основание чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл във връзка с чл. 2, ал. 2 и чл. 5 от НПКДА – представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемането на длъжността – 6 години професионален опит на ръководна длъжност и/или  придобит V старши ранг – Ръководно ниво 3А“.

Във втора публикация стана ясно как само за 20 дена Йоана Пеловска започна да отговаря на всички изисквания. Тя е единствената, която бе допусната до участие в конкурса. Цяло чудо щеше да е, ако въпросната госпожа и този път не беше назначена на високия пост „главен секретар“.

Както и предположихме Пеловска бе назначена и към днешна дата заема високия пост на „главен секретар“ на АПИ. Не се чудете защо кадърните хора не желаят да участват в конкурси за различни длъжности в държавната администрация.

Конкурсът с г-жа Йоана Пеловска е ярък пример, с който трябваше да се заеме прокуратурата. Но в държавата на сглобката как да се случи това?

Все пак на 7 февруари народният представител Цвета Рангелова решава да отправи депутатски въпрос до регионалния министър Андрей Цеков от квотата на мошениците ПП. В който иска да получи отговор на поставен от нея въпрос, касаещ назначаването на Йоана Пеловска.

Както и предполагахме министър Цеков отговори, че всичко си е наред. Цвета Рангелова обаче поиска с втори въпрос да ѝ бъдат представени документите, с които Пеловска е участвала в конкурса за „главен секретар“ на АПИ.

В отговорът на Министър Цеков лъсна цялата истина.

Йоана Пеловска е доказвала професионален опит с извлечение от регистър Булстат. Някой май си е мислил, че всички можем да си затворим очите пред очевадното.

Ето какво гласи чл. 2 от Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията:

Чл. 2. (1) (Доп. – ДВ, бр. 2 от 2019 г., в сила от 07.01.2019 г.) Длъжност в администрацията е нормативно определена позиция, която се заема по служебно или по трудово правоотношение, включително по правоотношение, възникнало на основание на Закона за Министерството на вътрешните работи, на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, на Закона за митниците или на Закона за дипломатическата служба, въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема, и се изразява в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика.

(2) Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността, включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

(3) Професионален опит се доказва с официални документи за:

1. трудов стаж;

2. служебен стаж;

3. осигурителен стаж.

4. (отм. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

(4) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Професионалният опит за извършване на дейност в чужбина се доказва с официални документи, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Професионалният опит за специфични длъжности, посочени в Класификатора на длъжностите в администрацията, се преценява с оглед функциите на длъжността, определени с нормативен акт.

Официалните документи за трудов и служебен стаж са трудовата книжка и служебната книжка. Осигурителен стаж се доказва с документ издаден от НАП или НОИ.

Както се досещате, извлечение от регистър Булстат не е официален документ, с който да се установи професионален опит. Ако имахме работеща прокуратура много бързо щеше да се установи истината, но не би?

Но какво значат някакви закони за лица, които са се взели над тях.

Докога прокуратурата ще си затваря очите пред беззаконието в АПИ? Докога?

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.