МВР шефът Цветомир Цонков: Спецакциите срещу престъпността имат ефект (ИНТЕРВЮ)

0

Ефектът от провеждането на Специализирани полицейски операции (СПО) на територията на ОДМВР Габрово е положителен, според старши комисар Цонков. Той посочва, че това най-вече проличава от данните за регистрираните престъпления, които са намалели за 2022 г. Масовите проверки на водачи на МПС за управление след употреба на алкохол и наркотични вещества са довели до намаляване на този вид престъпления, което  според старши комисар Цонков е добър показател, но въпреки това полицията ще продължи ежедневния контрол за спазване на Закона за движение по пътищата и проверките за установяване на престъпления от водачите на МПС, това каза за БТА в интервю старши комисар Цветомир Цонков, директор на ОД на МВР Габрово.

– Във връзка с инцидент, взел жертва на бул. „Хемус“. Колко са инцидентите в участъка от кръстовището с бул. „Столетов“ до кръговото кръстовище в района на Шиваров мост за последните 5 години?

– При извършена проверка в Автоматизирана информационна система на „Пътна полиция“ за регистрираните пътнотранспортните произшествия (ПТП) в град Габрово по булевард „Хемус“, за изминалите пет години, е установена следната информация

 През 2018 г. са възникнали три броя пътнотранспортни произшествия, през 2019 г. са възникнали две ПТП, 2020 г. е възникнало едно произшествие, за 2021  и 2022 г. са възникнали по пет ПТП-та, а до 30 март 2023 г., са възникнали три броя ПТП. 

На база събраните данни се установи, че за периода от 1 януари 2018 г. до 30 март 2023 г. на булевард „Хемус“ са настъпили 19 пътнотранспортни произшествия, при които са ранени шестима участници, а един е загинал. По-голямата част възникналите ПТП са по различни причини и на различни места, поради което не може да се каже, че има повторяемост на възникването им по места или причините за тях. Дори и при разглеждането на възникналите ПТП за период от една година, за всяка от представените години е видно също, че няма такава повторяемост, поради което през годините не е идентифициран участък с концентрация на ПТП в района, който да отговаря на действащата до 11 ноември 2022 г. Наредба за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата.

– Какъв е редът ОД на МВР да се намеси в контрола на трафика в участъка и какъв принос може да има дирекцията в една бъдеща инициатива за поставяне на изкуствени неравности или постоянна камера за скорост?

– Относно предложението за поставянето на ограничителна система за пътища в цитирания участък на булевард „Хемус“, следва да се отбележи, че решението за допълнително обезопасяване на участъка е в компетентността на Община Габрово, като администрация, стопанисваща пътя. При проведеното заседание за месец март на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата беше предложено от сектор „Пътна полиция“ да бъде направена цялостна проверка на пътя и пътните принадлежности по булевард „Хемус“ от кръговото кръстовище с бул. „Априлов“ и бул. „Трети Март“ до кръстовището с бул. „Столетов“. На заседанието след дискусия с всички членове беше взето решение за възлагане и изпълнение на цялостен одит по пътна безопасност на бул. „Хемус“, съгласно „Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура“.

– Как работи областната дирекция с кметските наместничества? Каква е обстановката с престъпността в селата?

– Взаимодействието с представителите на местната власт, според мен е на много добро ниво. Ежеседмично се провеждат срещи в различни населени места в четирите общини на областта. Освен кметове или кметски наместници на тях присъстват и граждани, и всеки има възможност да постави проблеми, които се обсъждат. Изготвят се и изпълняват конкретни мероприятия за тяхното разрешаване. Работата в малките населени места и засиленото полицейско присъствие в тях е друг от приоритетите в дейността на служителите от ОДМВР Габрово. Целта е осигуряване на посещение от полицейски служители във всяко едно населено място в областта, което е трудно да бъде направено всеки ден, затова се извършва анализ на подадените сигнали за нарушаване на обществения ред и извършени престъпления, и ежедневно се определят приоритетните населени места за посещение, но въпреки това полицейските служители се стараят да обхванат всички селища в областта и осигурят спокойствието на гражданите. Използват се и служителите на жандармерията, които активно подпомагат дейността ни.

– През март министър Демерджиев бе в Габрово да приеме отчета на дирекцията, как се работи със служебен министър и какви са резултатите на дирекцията за годината в този отчет?

– В края на февруари министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, заедно със заместник-министрите –  Моника Димитрова – Бийчър и Венцислав Катинов, приеха анализа за дейността на ОДМВР Габрово за 2022 г., като дадоха много добра оценка за постигнатите резултати.

Традиционно дирекцията е в челото по разкриваемост на престъпленията, като за 2022 г. е на първо място. Регистрираните през отчетния период криминални престъпления са 981, а 1076 е бил броят им през сравнителния период. Установени са извършителите на 744 от тях, през сравнителния период са били 717.  При направения анализ на криминалните престъпления се забелязва значително намаление при престъпленията против личността 43 /65/, при  общоопасните престъпления с 16 процента – 399 /475 броя/, а при тези против собствеността – минимално увеличение с 2,37 процента – 475 /464 броя/. 

През периода са регистрирани две убийства и един опит. На последното убийство от месец ноември извършителят не е установен и работата по него продължава. Развратните действия са четири спрямо седем в сравнителния период, като всички са разкрити. Нанесените телесни повреди са 26 /40/, като на 18 от тях са установени извършителите.

Данните за 2022 г., в съпоставка с 2021 г., сочат поддържано ниско ниво на тези престъпления и относителна устойчивост в броя и динамиката им, а също и във видовете извършвани развратни престъпления. 

При кражбите увеличението е с 11,88 процента. При домовите кражби увеличението е с 34,48 процента, а на селскостопанска продукция с 40,00 на сто. Значително намаление има при кражбите от магазини и при тези от офиси и на кражби на вещи и части от МПС – с 31.58 на сто.

През 2022 г. на територията на Габровска област са регистрирани шест грабежа, като през 2021 г. те са били пет, увеличението е с 20,00 на сто. Установени са извършителите на пет престъпления от този вид.

Намаление с 38,89 процента има при извършените измами на територията на областта. Регистрирани са 11, а през 2021 г броят им е бил 18. На осем случая от регистрираните през годината са установени лицата, въвели в заблуждение потърпевшите, като процентът на разкриваемост на този вид престъпления е 72,73 на сто при 44,44 процента за 2021 г.  Разкрити са и още две измами, регистрирани в предишен период.

Извършените палежи са 12, толкова са били и в сравнителния период, с процент на разкриваемост 33,33 на сто. Престъпленията по транспорта са 219 при 233 за 2021г. С 22,73 на сто е намалението при посегателствата спрямо МПС – 17 броя за 2022 г, срещу 22 за 2021 г., намаление с 27,87 на сто има при други посегателства спрямо МПС – 44, спрямо 61 за предишния период. При престъпленията, свързани с наркотични вещества, намалението е с 8,33 на сто – 99 за 2022 г. срещу 108 за 2021 г. С наркотици са задържани 131 лица. Процентът на разкриваемост при този вид престъпления е 95,96 на сто и е най – висок за страната. Иззети са 253,34 гр амфетамин, 328,32 гр метамфетамин, 61081,5 гр марихуана, 446 растения марихуана с 58,488 кг листна маса, 1,17 гр екстази и 2 гр хероин, 75 литра и 6 кг прекурсори. От всички задържани лица, 18 са жени, а 19 са непълнолетни. През отчетния период са регистрирани 148 икономически престъпления.

И през този отчетен период най-голям е броят на  престъпленията против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система – 70,27 на сто от всички регистрирани престъпления. Делът на документните престъпления – 14,19 процента, делът на тези против собствеността е 11,5 на сто, а 4 процента са останалите.

През първото тримесечие на 2023 г. са регистрирани 309 криминални престъпления, като през 2022 година техният брой е бил 269 – увеличение с 14,87 на сто. Установени са извършителите на 202 престъпления, с процент на разкриваемост 65,37 процента, при 56,13 на сто за 2022 г. и още 24 от предишен период. Престъпленията против личността са девет, а 13 е бил броят им миналата година. Увеличение с 43,88 процента има при регистрираните кражби – 129, при 90 за сравнителния период, грабежите са три, при един за предишния период и измамите са пет, при две стария период.

През периода няма убийства и такива по разврата, регистрирани са шест телесни повреди.

Регистрирани са 123 общоопасни престъпления, при 119 за 2022 г. – два, в сравнение със седем за 2022 г. палежи, седем, при десет за 2022 г. кражби и противозаконно отнемане на моторни превозни средства, осем за използване на чужди регистрационни номера на МПС, 63, спрямо 67 за миналата година са престъпленията по транспорта. Със 100 процента е увеличен броят на престъпленията, свързани с наркотични вещества – регистрирани са 42 спрямо 21.

От регистрираните 309 престъпления, с неизвестен извършител са 242, в сравнение с 214 за 2022 г., като от тях са разкрити 142. Процентът  на разкриваемост при тези престъпления е 58.68 на сто, като за 2022 г. разкриваемостта е 46.26 процента за 2022г.               

Тревожна е тенденцията за увеличаване на кражбите през първото тримесечие на годината. Големия ръст на този вид престъпление идва от зачестилите кражби на стоки от магазини, особено от големите търговски вериги. Проведени са срещи с управителите им, при които са набелязани конкретни мероприятия за ограничаване на посегателствата.

– Как премина охраната на изборите? Какви са предизвикателствата при организирането на избори толкова често? Област Габрово къде се пада спрямо другите области в страната по брой престъпления срещу политическите права на гражданите?

– Изборите за 49-то Народно събрание на територията на област Габрово преминаха спокойно, без съществени нарушения и сигнали за извършени престъпления против политическите права на гражданите. Основната задача пред служителите на МВР при организирането и провеждането на избори е установяването и доказването на закононарушения от Наказателния кодекс за нарушения на политическите права на гражданите, тъй като и двете страни /даващата и получаващата облагата/ имат интерес и трудно се получава информация, но въпреки това полицейските служители активно работят по разкриването на тези престъпления.

За последните избори, проведени на 2 април 2023 г., в ОДМВР Габрово са започнати пет досъдебни производства и са извършени четири проверки, по които не са установени нарушения. Това ни поставя в средата спрямо другите областни дирекции на МВР.

– Каква е обстановката в областта, а и конкретно в община Габрово с новонастанени и не само ромски семейства? Въпросът е предвид ситуацията от април 2019-та.

– Служителите на Районно управление на полицията – Габрово осъществяват проверки на адреси и лица по Закона за гражданската регистрация (ЗГР) при осъществяване на ежедневната си дейност, както и при планирани СПО. Особено внимание и контрол се осъществява над лицата, които променят своята адресна регистрация и най-вече на такива лица, които са подали заявления за промяна на настоящия си или постоянен адрес в гр. Габрово, идващи от други населени места извън Община Габрово.

Създадена е организация за обмен на информация между служба ГРАО към Община Габрово и РУ – Габрово,  като при подаване на  заявления за промяна на постоянни или настоящи адреси,  лицата заявили това желание за промяна да бъдат проверявани дали реално живеят или ще живеят на посочените адреси, като тази информация се предоставя на служителите от ГРАО и след това тези лица биват регистрирани. По време на проверките се провеждат беседи със собствениците на имоти дали съгласие за адресно регистриране на лицата. След като лицата бъдат адресно регистрирани, в РУ – Габрово постъпват официални писма от Община Габрово и се извършва повторна проверка  на адресите и лицата, като за всяка такава се изготвят докладни записки и копия от тях се изпращат в Община Габрово.

По години регистрираните лица от рискови социални групи са както следва. За 2019 г. са адресно регистрирани 30 лица , като четири от тях идват от други общини, за 2020 г. са адресно регистрирани 37 лица , две от тях идват от други общини, за 2021 г. са адресно регистрирани 72 лица , като едно от тях идва от друга община. За 2022 г. са адресно регистрирани 19 лица , като 15 от тях идват от други общини, като от тези 15 лица девет от тях живеят в гр. Габрово от повече от 10 години но не са имали адресни регистрации на територията на община Габрово, за 2023 г. e адресно регистрирано едно лице, като няма от други общини.

През периода 2019 г. до април 2023 г. са променили регистрацията си по постоянен или настоящ адрес общо 159 лица като 22 от тях са били с предишни адресни регистрации в други общини.

При извършваните  проверки в ежедневната дейност и при планираните СПО са установени нарушения и са съставени 927 актове за административно нарушение (АУАН) по ЗГР, като по същите са издадени наказателни постановления, като по години са както следва 2019 г. – 240 АУАН, 2020 г.- 301 АУАН, 2021 г. – 300 АУАН, 2022 г. – 61 АУАН и до момента за 2023 г. – 25 АУАН.

Известни адреси на които живеят лица без адресна регистрация са ул. „Капитан Дядо Никола“ № 44 и ул. „Гоце Делчев“ № 6 , като на първия адрес собственика на имота не желае да регистрира лицата, а на втория имот собственика се намира в чужбина и ще ги регистрира лятото. 

Ежеседмично се проверяват адреси в малките населени места на общината където има живущи  лица от ромски социални групи, а именно с. Яворец, с. Костенковци, с. Парчовци.

– Как ще коментирате добрата разкриваемост и отсъствието на телефонни измами на територията на област Габрово?

– Действително на обслужваната от ОДМВР Габрово територия през последните години е налице тенденция по намаление на броя на извършените телефонните измами, като в същото време са постигнати много добри резултати в разкриваемостта по отношение на същите. През 2022 г. в ОД на МВР Габрово по линия „Криминална престъпност“ са регистрирани 11 престъпления от Наказателния кодекс  – измами – срещу 18 за 2021 г., което е намаление с 38,89 %. Разкрити са 8 от случаите срещу 8 за 2021 г.

За 2023 г. на територията на ОД МВР Габрово са извършени 2 измами, от които в един от случаите е задържан прекия извършител на престъплението, а при другия случай е установено лицето получило парите т.н. “муле“. В последствие е установено, че не ги е предал на преките извършители и е възстановил сумата на пострадалата. От една страна това се дължи на спецификата за региона на обективните фактори, като негативни демографски тенденции, равнището на икономическото развитие, възможността за бърза реакция при получаване на сигнал за опити или за извършени измами и др. които правят региона не толкова атрактивен за извършителите. От друга страна се дължи на добрата работа на МВР като цяло и в частност на Областната дирекция. Работата по тази линия традиционно е приоритетна.

Сериозния спад се дължи на това, че този вид престъпления са с широк обществен отзвук и бяха проведени редица национални полицейски операции под ръководството на Главна дирекция Национална полиция, което доведе до задържане на компактни групи, извършващи измами в цялата страна. От друга страна въведената в края на 2018 г., когато беше пикът за нашия регион организация в работата в нашата дирекция по този вид престъпления, изразяваща се най-вече в специално ангажиране на отделни служители от всяко РУ за работа по линията, доведе до положителни резултати.

Постоянно се изпълняват редица превантивни мероприятия:

-провежда се разяснителна дейност сред населението със съдействието на местната власт, с цел повишаване информираността на гражданите за механизмите на извършване на този тип престъпления. Разяснителната кампания е проведена в пенсионерските клубове, читалищата и самодейните клубове на територията на област Габрово;

-проведени са срещи с управителите на банковите офиси на обслужваната територия, като на тях и служителите е обяснено как да идентифицират потенциални жертви на телефонни измами, които са техни клиенти и желаят да изтеглят пари от сметките си;

-посетени са пощенските клонове и личните лекари на територията на областта, като същите са ангажирани да разясняват и дават на възрастните хора съвети за предпазване от телефонни измами;

-проведени са срещи с таксиметровите шофьори извършващи услуги на територията на ОД МВР Габрово и им е обяснено как да разпознават жертви на телефонни измами и да не допускат да бъдат въвлечени като куриери в схема на телефонна измама;

-проведени са срещи с кметовете и кметските наместници отговарящи за населените места на територията на област Габрово и са ангажирани да дават регулярно съвети на гражданите за предпазване от измами;

-социалния патронаж е ангажиран при посещението на възрастни хора и самотно живущи да им дават съвети за предпазване от телефонни измами;

-Инспекторите от „Детска педагогическа стая“ са провели срещи с преподаватели, училищни психолози и ученици в училищата на територията на област Габрово с цел разясняване на проблема с телефонните измами и ангажиране на младите да обясняват на своите възрастни роднини и близки за проблема, как могат да станат жертва и начина да се предпазят;

Полицейските служители от Криминална и Териториална полиция на РУ при ОД МВР Габрово, при посещенията си в обслужваните населени места и прием на граждани осъществяват разяснителна кампания с цел противодействие и пресичане на телефонните измами.

– В Област Габрово има ли данни в последните три години за заловени мигранти, мигрантски поток или установен маршрут на територията на Областната дирекция?

– През последните три години, на територията на ОДМВР – Габрово е работено по шест случая, при които са установени и задържани общо 70 незаконно проникнали и пребиваващи на територията на Република България чужденци от афганистански, ирански и сирийски произход. Някои от групите незаконни мигранти са установени след подаден сигнал на телефон 112 от граждани, а други – от рутинни проверки, извършвани от служители на полицията.

При така установената фактическа обстановка може да се заключи, че на територията на областта няма утвърден мигрантски поток или координиран и ясно обособен маршрут на движение. Единствено може да се отбележи, че през 2021-22 г. беше променен основния път на мигрантите – не директно на запад през южна България, а с преминаване през Стара планина и движение през северна България. От тогава са и случаите на наша територия. Но след предприетите, на централно ниво, мерки по изграждане на контролно-пропускателни пунктове в проходите на планината този път стана по-малко използван и съответно намаляха, да не кажем, спряха случаите на задържани мигранти на наша територия. Следва да се отбележи, че през изминалата 2022 г., на територията на ОДМВР – Габрово не са установявани незаконни мигранти, което води до тенденция за значителен спад в дела на извършваните престъпления от този вид.

Старши комисар Цветомир Цонков е роден през 1973 г. в Севлиево. Завършил е висшето си образование във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Постъпва в системата на Министерството на вътрешните работи през 1999 г., преминал е през длъжностите разузнавач, началник на група и началник на сектор „Криминална полиция“ в Районно управление – Севлиево при ОДМВР – Габрово. През ноември 2016 г. е преназначен, а през май 2017 г. е назначен на длъжността началник на районното управление. Със заповед на Министъра на вътрешните работи от 28 май 2021 г. е назначен за директор на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи в Габрово. 

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.