Мъртва риба задръсти Варненското езеро

0

Мъртва риба е открита във водите на Варненското езеро. Замърсени води са се влели в Шокъровия канал и Офицерския плаж във Варна. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околна среда(РИОСВ) във Варна.

На 4 август експерти на РИОСВ – Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Варна проверяват сигнал за умряла риба във водите на Варненското езеро в района на пристанище “Лотос“, пред хотел „Адамо“ и допълнителен оглед на „Стар канал“, свързващ Варненското езеро с Черно море.

При извършения оглед в акваторията пред хотела е установено наличие на мъртви рибни екземпляри (основно кая) и живи плуващи пасажи от илария и кефал.

Не е отчетено оцветяване, водите са мътни, без специфична миризма и опалесценция на повърхността. В обходения район не е констатирано нерегламентирано заустване на отпадъчни води във Варненско езеро.

По заявка на Басейнова дирекция е взета водна проба от водите в района източно от Спортен клуб „Черно море-Бриз“, която ще бъде изследвана по физико-химични показатели: pН, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор, амоняк, трибутилкалаени съединения, посочват от екоинспекцията.

На 7.08.2023 г. в БДЧР-Варна е постъпил сигнал за лоша миризма и преливане на замърсени води в Шокъровия канал и Офицерския плаж във Варна.

При извършената проверка е установено, че в резултат от строителната дейност по проекта „Основен ремонт на ул. „Васил Друмев“, по плана на 18-и м.р., район Приморски, гр. Варна по проект: „Основен ремонт/реконструкция на уличната мрежа на територията на Община Варна“ е нарушена проводимостта на канализационната мрежа по ул. „Васил Друмев“. В резултат на това е допуснато преливане на непречистени отпадъчни води в дъждовния колектор, който се зауства в Шокъров канал, в Приморски парк- Варна.

Районът на Шокъровия канал и крайбрежните морски води ще бъдат изследвани по физико-химични показатели: БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, ортофосфати като фосфор, нефтопродукти, мед, цинк, алуминий, желязо, арсен.

По време на проверката е възстановена нормалната проводимост на канализационния колектор и преливането към Шокъровия канал е преустановено.

За констатираното нарушение от страна на РИОСВ-Варна ще бъдат предприети административно наказателни действия срещу дружеството изпълнител на ремонтните дейности, уверяват от екоинспекцията.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.