Инж. Радослав Михайлов: Парното и топлата вода във Враца няма да поскъпват

0

Изпълнителният директор на „Топлофикация Враца” инж. Радослав Михайлов заяви, че не се очаква сериозно повишение на парно и топла вода през следващия сезон. По думите му е възможно дори намаление на цените.

Инж. Михайлов припомни, че предстои разглеждане от КЕВР на заявленията на всички топлофикационни дружества за необходимостта от промяна в цените на парното и топлата вода след 1 юли 2024 г.

По думите му при решението си КЕВР ще вземе под внимание намалените стойности за природния газ в Европа, както и сериозният ръст на инфлацията у нас.

„Както и досега заявленията за нови цени ще съдържат план-сметка на основните разходи на една топлофикация, в които освен основните горива и въглеродните емисии, се включват и необходимите действия за гарантиране на качеството топлоподаване като ремонти на основните и спомагателни съоръжения, както и топлопреносната мрежа, така и покриване на оперативни разходи“, допълни инж. Михайлов.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Враца” подчерта, че заложните цени в заявленията на топлофикациите са прогнозни, а не окончателни. Експертът заяви, че гражданите трябва да са спокойни, че през тази година не се очаква КЕВР да одобри съществени повишения.

„Крайното решение за новите цени на топлинната енергия ще бъде взето от КЕВР, които винаги се стремят да намерят баланс между исканията на топлофикациите и желанието на клиентите, ако не за намаление, то поне за задържане на настоящите цени“, подчерта инж. Михайлов. Според него за следващия регулаторен период клиентите не трябва да очакват повишение на цената на парното, а напротив – дори намаление.

По думите му както всяка година регулаторът внимателно ще разгледа и извърши анализ на заявленията, като ще направи необходимите корекции на ценообразуващи елементи на дружествата като разходи за амортизации, ремонти, възнаграждения и други.

Радослав Михайлов уточни, че преди вземане окончателното решение за цените за следващия регулаторен период, предложението на регулатора за новите стойности на топлоенергията ще бъде подложено на открито заседание и обществено обсъждане.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.