ЧУДО: Скача социалната пенсия

0

Най-сетне добра новина – социалната пенсия за старост ще се увеличи макар и се едва 30,43 лева от 1 юли 2024 г. и ще стане 307,07 лв. Това реши служебното правителство днес.

Увеличението с 11% се прави, защото със същия процент от 1 юли ще се актуализират останалите пенсии по швейцарското правило. Парите за увеличение са разчетени в бюджета на Държавното обществено осигуряване.

Промяната ще засегне над 137,2 хил. пенсионери. Причината е, че вдигането на социалната пенсия води до увеличаване на размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност, които се определят от този размер (пенсия за военна инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност и персонална пенсия). Близо 62 хил. са хората, които получават пенсия, несвързана с трудова дейност.

Увеличението на социалната пенсия за старост ще доведе също така до повишаване и на добавките, които се определят в процент от нея. Такава вземат малко над 75 хил. души.

Кой има право на социална пенсия за старост

Право на социална пенсия имат лицата, навършили 70 г., когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от 30 на сто от сбора на линията на бедност, определена за страната през последните 12 месеца. Ако искането е направено след навършване на 70-годишна възраст и след изтичане на 2-месечния срок от придобиване на правото (по чл. 94 от КСО), доходът на член от семейството се преценява към датата на заявлението.

При определяне на годишния доход на член от семейството не се включват:

1. добавката за чужда помощ, компенсациите, индексациите и еднократните плащания, изплащани към пенсиите;

2. помощите, отпуснати при условията и по реда на социалното подпомагане, както и целевите помощи за отопление, отпуснати съгласно нормативен акт;

3. семейните помощи за деца по чл. 2, ал. 2 и ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за семейните помощи за деца и месечната добавка по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.