Броим змии и костенурки: АМ „Струма” излиза от Кресненското дефиле

0

Магистрала „Струма“ ще минава изцяло извън Кресненското дефиле. Това става ясно след като агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщи, че е обявила обществена поръчка за проучване на нови трасета и проектирането на второ платно в посока от София към Кулата.

В обратната посока за строителството на трасето бяха подписани договорите по времето на служебното правителство на Румен Радев.

Решението на пътната агенция идва след като през февруари Европейската комисия даде зелена светлина за строителството на източното платно в посока от София към Кулата.

Правителството на Бойко Борисов беше заложило трасето в посока към гръцката граница да минава по съществуващия сега път през Кресненското дефиле. Това предизвика протести на екологични организации и на местни хора. От обявената сега поръчка става ясно, че този път няма да се ползва като магистрален, а само за обслужващи нужди на местното население.

Новата поръчка на АПИ предвижда и в двете посоки „Струма“ да се „качи“ над Кресненския пролом. Това със сигурност ще забави изпълнението на проекта и едва ли до 2030 г. магистралата, която беше обещавано да е готова за Олимпиадата в Атина през 2004 г., ще

стане.

Участъкът през Кресненското дефиле е единственият непостроен от магистрала „Струма“, за който се водят спорове от години.

Поръчка за 1 млн. лв.

Обявената обществена поръчка е за изработване на прединвестиционно проучване и проектиране на трасето от магистрала „Струма“ в посока София – Кулата, което преминава извън Кресненското дефиле.

Срокът за подаване на офертите е 29 април 2024 г.

Прогнозната стойност на поръчката е 1 млн. лв. без ДДС. Средствата са от републиканския бюджет.

Избраният изпълнител ще трябва да изготви предпроектни проучвания, с които да се осигурява движението на автомобили към гръцката граница в две направления. Едното е дублиращо двупосочно трасе на първокласния път извън Кресненското дефиле, а другото е дясно платно на магистрала „Струма“ (лот 3.2) извън дефилето. Прогнозната дължина на всяко от двете трасета е между 20 – 25 км, като те ще преминават в близост до Симитли, Черниче и Кресна.

Предпроектното дублиращо трасе на път I-1 условно ще започва северно от пътен възел „Симитли“, където завършва изграденият лот 3.1 – участъкът Благоевград – Крупник, а краят му ще е при пътен възел „Кресна“, където пък започва въведеният в експлоатация лот 3.3 Кресна – Сандански.

Предпроектното дясно платно на магистрала „Струма“, лот 3.2 ще започва при пътен възел „Симитли“, а краят му ще е при обходния път на Кресна, който е част от проекта лот 3.2.

Проектирането ще отнеме половин година

Срокът за изпълнение на прединвестициионното проучване и проектиране е 180 календарни дни и ще се извърши в три етапа.

Първият ще започне от датата на подписване на договора и ще включва времето за изработване на оценка на въздействието върху пътната безопасност и предаване на разработката на АПИ.

Вторият етап ще е от датата на приемане на доклада за оценка на въздействието върху пътната безопасност и ще включва времето за изработването на прединвестиционното проучване с проектиране и предаване на разработката.

Във втория етап е разглеждането и приемането на разработката (вариантни решения) от Експертен технико-икономически съвет. Въз основа на разработените вариантни решения за двете трасета, от страна на Възложителя ще се проведат относимите екологични процедури.

В третия етап е предаването на предпроектната разработка ,като се представи и извършеното инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване по одобрените от компетентния орган по околна среда и води трасета, които трябва да се изпълнят във фаза „Идеен проект“.

Поръчка за костенурки и смоци

Пътната агенция обяви и обществена поръчка за провеждане на мониторинг на четири вида влечуги в участъка на първокласния път I-1 (Е-79) през Кресненския пролом. Изследването ще обхваща шипобедрена и шипоопашата костенурка, ивичест и леопардов смок, които са предмет на опазване в защитена зона за местообитанията „Кресна-Илинденци“.

Срокът за подаване на офертите също е 29 април 2024 г. Индикативната стойност е 400 000 лв. без ДДС и средствата са осигурени от републиканския бюджет.

Изследването ще се проведе в три периода – пролетен, летен и есенен.

Въз основа на данните от мониторинга върху популациите на различните видове влечуги ще се анализира числеността на популациите в района на Е-79, оценка на ефикасността на съоръженията за смекчаване на негативните ефекти върху фауната и т. н. Мониторингът ще се осъществи за срок от 4 години.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.