Използване на биогаз

Използване на биогаз

1299
0
СПОДЕЛИ

Биогаз – един от продуктите на анаеробното разграждане на органичните отпадъци. При спазване на оптималния температурен режим за разграждане, постоянно смесване на суровината, своевременно зареждане на изходния материал и изнасяне на ферментиралия, добивът на биогаз достига 1 – 2 куб. м., а при използване на птиче тор – до 4 куб.м.

Може да се погледнат и достъпните за разбиране данни: една крава може да обезпечи 1,5 -2 куб.м. газ за ден, свиня – 0,2 куб.м., птица – 0,015 куб. м.

Съдържанието му е следното: 55 – 70 % метан и 26 – 44 % въглероден двуокис. Калоричността на 1 куб. м. е еквивалент на изгорелия 0,6 литра бензин; 0,85 литра спирт; 1,7 дърва или използването на 1,4 кВт електроенергия.

Биогаз може да се използва във всякакви газови прибори. Например потреблението на газ за деня в едно 6 членно семейство е не повече от 4 – 5 куб. м., като това е разход за приготвяне на храна 3 пъти, гореща вода и храна за животни и птици.

Най-лесният начин за използване на газа е превръщането му в източник на топлинна, механична и електрическа енергия. Големите биоенергийни инсталации могат да бъдат използвани за производство на ценни химически продукти. Повече се предпочита използването му за получаване на механична и електрическа енергия. Това води до създаване на собствени енергийни бази, обезпечаващи експлоатационните нужди в селското стопанство или производството.

Газов електрогенератор с мощност 30 кВт обезпечава нуждите на няколко земеделски стопанства.

При използването като гориво за автомобилни двигатели ефективността на биогаза зависи от съдържанието на метан и наличните примеси. С метан могат да работят както карбораторни, така и дизелови двигатели, но газа е високооктаново гориво и по-ефективно е неговото използване в дизеловите двигатели.

В допълнение към това приложение на газа съществуват големи възможности съставните му елементи – метан и въглероден двуокис – да се използват за промишлено производство на сух лед, ацетилен, формалдехид, метан хлорид, метилен, хлороформ и други ценни химически продукти.

Технологията за получаване на биогаз и преработката на органичните отпадъци във висококачествени торове по пътя на анаеробното разграждане е отдавна известна на човека и успешно се прилага в много страни. Това подобрява икономическите, екологичните и социални условия.

Биогазовите инсталации показват рекордна за технологичното оборудване възвращаемост – не повече от една година, а използването на разградените остатъци в качеството на торове повишава значително добивите от селскостопанските култури.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/crime/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273